1

זוהי חידת URL. היא מכילה 30 שלבים. זהו השלב הראשון.

בכדי לעבור שלב יש לשנות את סיומת כתובת האתר למעלה בעזרת פתרון החידה של השלב הנוכחי.

בהצלחה.

Answer example

This is a URL riddle. It has 30 levels. This is the first one.

In order to move to the next level, edit the URL address, using the solution for the current level.

Enjoy.